Miễn trừ trách nhiệm

Chấp Nhận Điều Kiện Sử Dụng

Việc sử dụng trang web aiktp.com (sau đây gọi là "Website") của bạn bao gồm việc đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Dịch Vụ Viết Nội Dung Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Trang web chúng tôi cung cấp dịch vụ viết nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nội dung được sinh ra tự động từ các đối tác trí tuệ nhân tạo (AI) của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được tạo ra thông qua các công cụ AI này.

Quý khách hàng (người sử dụng) chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, chỉnh sửa và đăng tải nội dung. Quý khách hàng đảm bảo nội dung đáp ứng đúng và đủ yêu cầu và tiêu chuẩn của quý khách.

Không Bảo Đảm và Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Dù chúng tôi đã cố gắng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin do AI sinh ra, tuy nhiên chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về nó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin do AI sinh ra

Thay Đổi Điều Kiện và Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của trang web mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi cũng có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Liên Kết Tới Trang Web Khác

Trang web có thể chứa các liên kết tới trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính xác của các trang web này và không hỗ trợ hoặc chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng chúng.

Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin qua email [email protected].